10001781
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
22604 58C15
Produsent enhet:
Hitachi
Produsentnummer enhet:
EDC-N87 1C 2109
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA