10001782
Produsent kjøretøy:
Honda
Produsentnummer kjøretøy:
060-103876
Produsent enhet:
Denshigiken
Produsentnummer enhet:
37820-P5N-G01
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA