10001784
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606194
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
TEH269576687
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA