10001786
Produsent kjøretøy:
Honda
Produsentnummer kjøretøy:
060-104152
Produsent enhet:
Denshigiken
Produsentnummer enhet:
37820-P5N-G01
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA