10001787
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606306AI
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
T56EH179746131
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA