10001800
Produsent kjøretøy:
Honda
Produsentnummer kjøretøy:
942-111807
Produsent enhet:
Denshigiken
Produsentnummer enhet:
37820-P2Y-G01
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA