10001826
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
96BB-12A650-PA
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA