10001836
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
86GB-12A650-BB
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA