10001837
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
92BB-12A650-GA
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA