10001922
Produsent kjøretøy:
Mercedes Benz
Produsentnummer kjøretøy:
A 266 153 84 79
Produsent enhet:
Siemens VDO
Produsentnummer enhet:
5WK90954
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA