10001942
Produsent kjøretøy:
Audi
Produsentnummer kjøretøy:
3B0 907 557 B
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WP433 04
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA