10001943
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
3B0 907 557 D
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WP4 367 01
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA