10001977
Produsent kjøretøy:
Citroen
Produsentnummer kjøretøy:
047 906 033 C
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WP44199 08
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA