10001978
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
3B0 907 557 C
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WP4 332 02
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA