10001983
Produsent kjøretøy:
Audi
Produsentnummer kjøretøy:
4AO 907 379D
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 265 103 061
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA