10002002
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Calsonic Kansei
Produsentnummer enhet:
ED20234710
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA