10002005
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
95VW 10C 909 AA
Produsent enhet:
Lucas
Produsentnummer enhet:
7MO 941 598
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA