10002006
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
T98111633
Produsent enhet:
Aisin Aw Co. Ltd.
Produsentnummer enhet:
P30813730
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA