10002008
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9651070780
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S118047505
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA