10002009
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
50402347
Produsent enhet:
Xanavi Informatics Co.
Produsentnummer enhet:
THB-3210XEL
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA