10002013
Produsent kjøretøy:
Citroen
Produsentnummer kjøretøy:
131069 GUG
Produsent enhet:
Lucas
Produsentnummer enhet:
80892C131069
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA