10002017
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
30728791
Produsent enhet:
Yazaki
Produsentnummer enhet:
460432
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA