10002021
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
30736589 A
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
10.0960-0427.3
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA