10002022
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
8M513K514AC
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
104-0035-011-094
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA