10002027
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
98AG-2C285-BE
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
10.0948-0102.3
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA